MOSPILAN 20 SG

Insekticidai

Veiklioji medžiaga:
acetamipridas 200 g/kg (20 %)
Produkto forma:
vandenyje tirpios granulės

MOSPILAN 20 SG – sisteminio ir dalinio kontaktinio veikimo insekticidas. Patekęs į kenkėjo organizmą pažeidžia jo centrinę nervų sistemą. Kenkėjai nustoja maitintis iš kart po nupurškimo, jų judesiai tampa nekoordinuoti ir per 1-2 dienas numiršta. Taip pat pasižymi stipriu translaminariniu veikimu: užpurkštas ant augalo dalies greitai išplinta po visą augalą. Produktas skirtas profesionaliajam naudojimui.

Naudojimo rekomendacijos

AugalasNorma kg/haPurškimo laikasPastabos
Žieminiai ir vasariniai rapsai0,2BBCH 51-59Nuo žalių butonų pasirodymo iki
žydėjimo pradžios
Didžiausias purškimų skaičius naudojant pilną normą – 1

Pastabos

Rekomenduojamas vandens kiekis – 200-600 l/ha. Purškiama ne daugiau kaip 1 kartą per sezoną. Kitam purškimui naudokite kitos cheminės grupės insekticidą. Paskutinis purškimo terminas iki derliaus nuėmimo – 72 dienos. Oro sąlygos purškimo metu MOSPILAN 20 SG efektyvus naudojant jį 5–350C temperatūroje ir esant 20–95 % santykinei oro drėgmei. Dėl spartaus produkto įsiskverbimo į augalą, išpurkštam tirpalui spėjus nudžiūti, nulijęs lietus neturi įtakos insekticido veikimui.

Dėmesio!

Purkšti nerekomenduojama jei:
Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Draudžiama augalų apsaugos produktu purkšti dirbamoje žemėje ir (ar) kituose plotuose žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai, nuo 4 val. iki 21 val. Būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie planuojamą purškimą paskelbti paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.

Saugos duomenų lapai

Peržiūrėti