Nuance 75 WG

Herbicidai

Veiklioji medžiaga:
tribenuron-metilas, 750 g/kg
Preparato forma:
Vandenyje disperguojančios granulės

Nuance 75 WG – herbicidas, skirtas dviskilčių piktžolių naikinimui vasarinių kviečių, miežių bei avižų, žieminių kviečių, miežių, rugių bei kvietrugių pasėliuose. Herbicidas veikia patekęs į piktžoles per jų antžeminę dalį ir šiek tiek – per šaknis, todėl veikia ir bedygstančias piktžoles. Nuance 75 WG yra sisteminis herbicidas, kuris veiksmingai naikina labiausiai paplitusias dviskiltes piktžoles. Piktžolės po produkto panaudojimo nebeauga, jų nykimo požymiai, tokie kaip chlorozė, pastebimi po 1 – 3 savaičių. Mažiau jautrios piktžolių rūšys, jei jos galutinai nesunaikinamos, būna stipriai pažeistos. Herbicidas veikia per lapus ir per šaknis.

Naudojimo rekomendacijos

Žemės ūkio augalaiAugalų vystymosi tarpsnis (BBCH) apdorojimo metu, min – maxDidžiausia naudojimo norma g/ha
 
Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai ir kvietrugiai
Pavasarį atsinaujinus vegetacijai iki paskutinio lapo pasirodymo (iki BBCH 39)10
 
Vasariniai kviečiai, miežiai ir avižos
Keturių lapelių – matomo trečiojo šoninio ūglio tarpsnyje (BBCH 14 – 23)7,5
Didžiausias purškimų skaičius naudojant pilną normą – 1

Pastabos

Vandens kiekis: 100-200 l/ha.
Purškiant ERGON naudoti 100 – 200 l/ha tirpalo. Naudoti įprastinius purkštuvus, slėgis purškimo metu 2-3 barai. Purkšti vidutinio dydžio purkštukais. Kai pasėlis yra tankus ir Vasariniuose javuose mineraliniuose dirvožemiuose veiksmingiausia herbicidą naudoti, kuomet piktžolės yra skilčialapių augimo tarpsnyje, o pasėliai yra keturių lapelių augimo tarpsnyje. Vasariniuose javuose organiniuose dirvožemiuose, jeigu vėlyvosios piktžolės yra skilčialapių augimo tarpsnyje, o anksčiau dygstančios turi 2 – 4 lapelius pasėliai dažniausiai yra 4 lapelių augimo tarpsnyje. Žieminiuose javuose naudojama anksti pavasarį, prasidėjus vegetacijai. Herbicidą naudoti su paviršiaus aktyviąja medžiaga.

Dėmesio!

Purkšti nerekomenduojama jei:
Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Nukentėjusiems nuo nepalankių augimo sąlygų pasėliams, tokių kaip sausra, užmirkimas, žemos temperatūros, ligų ir kenkėjų antplūdžiai, nenaudoti. Pasėliuose su daugiamečių žolių, dobilų ar kokių kitų plačialapių augalų įsėliu nenaudoti. Nuvolavus pasėlį anksčiau kaip 7 dienos nenaudoti. Saugoti, kad purškiamas tirpalas nepatektų ant šalia augančių augalų.

Saugos duomenų lapai

Peržiūrėti