FRAGMA®

Herbicidai

Veiklioji medžiaga:
florasulamas 50 g/l
Preparato forma:
koncentruota suspensija

FRAGMA® yra sisteminis herbicidas, skirtas sudygusių ir augančių lipikų (ir kitų vienmečių dviskilčių) piktžolių naikinimui. Nupurškus piktžolių augimas sustabdomas jau po keleto valandų, nors regimas efektas gali pasireikšti tik po keleto dienų. Idealiomis augimo sąlygomis piktžolės gali visiškai nudžiūti po 7-10 dienų, nepalankiomis sąlygomis tai gali užtrukti iki 6-8 savaičių.

Naudojimo rekomendacijos

Žemės ūkio augalaiAugalų vystymosi tarpsnis (BBCH) apdorojimo metu, min – maxDidžiausia naudojimo norma ml/ha
 
Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai ir kvietrugiai
20 – 29 (krūmijimosi tarpsnis)
30 – 39 (bamblėjimo tarpsnis)
75
100
 
Vasariniai kviečiai, miežiai ir avižos
20 – 29 (krūmijimosi tarpsnis)
30 – 39 (bamblėjimo tarpsnis)
75
100
Didžiausias purškimų skaičius naudojant pilną normą – 1

Pastabos

Vandens kiekis: 100-300 l/ha.
Apdorojami žemės ūkio augalai neturi būti paveikti streso dėl šalčio, sausros, kenkėjų padarytos žalos, maisto medžiagų trūkumo. Pasėlių negalima apdoroti produktu 7 dienas prieš po pasėlių akėjimo (kultivavimo) ar volavimo. Naudojant įprastinius hidraulinius purkštuvus, tirpalas turi būti purškiamas vidutinių ar stambių lašų režimu.

Dėmesio!

Purkšti nerekomenduojama jei:
Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis
yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Saugos duomenų lapai

Peržiūrėti