Ergon®

Herbicidai

Veikliosios medžiagos:
metsulfuron - metilas 68 g/kg + tifensulfuron-metilas 682 g/kg
Preparato forma:
Vandenyje tirpios granulės

Ergon® – sulfonilurėjos grupės herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose, vasariniuose kviečiuose ir vasariniuose miežiuose. Herbicidas skirtas profesionaliajam naudojimui.

Sulfonilurėjos grupės herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose (išskyrus kietuosius kviečius), vasariniuose kviečiuose ir vasariniuose miežiuose. Herbicidas geriausiai veikia, kai piktžolės yra mažos ir aktyviai auga. Didesnės piktžolės yra mažiau jautrios, todėl labai svarbu purškimo metu atsižvelgti į kiekvienos piktžolių rūšies dydį. Herbicido efektyvumas gali sumažėti jei purškimo metu yra sausa.

Naudojimo rekomendacijos

Žemės ūkio augalaiAugalų vystymosi tarpsnis (BBCH) apdorojimo metu, min – maxDidžiausia naudojimo norma g/ha
 
Žieminiai kviečiai
nuo krūmijimosi iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 21-31)15
 
Vasariniai kviečiai ir vasariniai miežiai
nuo trijų lapelių iki
antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 13-31)
10
Didžiausias purškimų skaičius naudojant pilną normą – 1

Pastabos

Vandens kiekis: 100-200 l/ha.
Purškiant Ergon® naudoti 100 – 200 l/ha tirpalo. Naudoti įprastinius purkštuvus, slėgis purškimo metu 2-3 barai. Purkšti vidutinio dydžio purkštukais. Kai pasėlis yra tankus ir piktžolės gausiai išplitusios naudoti 400 l/ha tirpalo. Purškiant Ergon® vengti purškimo sudvigubinimo.

Dėmesio!

Purkšti nerekomenduojama jei:
Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Nenaudoti Ergon®, jei augalai yra streso būsenoje nuo sausros, užmirkimo, žemų temperatūrų, pažeisti ligų ar kenkėjų, trašų trūkumo ar kitų faktorių, kurie įtakoja augalų augima. Nenaudoti Ergon® javuose su varpinių žolių, dobilų ar kitų ankštinių augalų įsėliu bei kituose plačialapiuose augaluose.

Saugos duomenų lapai

Peržiūrėti