AXIAL 50 EC

Herbicidai

Veiklioji medžiaga:
pinoksadenas 50 g/l. Sudėtyje yra klokvintocet-meksilo
Produkto forma:
koncentruota emulsija

Axial 50 EC – sisteminio veikimo fenilpirazolinų grupės herbicidas, skirtas naikinti vienaskiltes piktžoles, dirvinę smilguolę (Apera spica-venti), pelinį pašiaušėlį (Alopecurus myosuroides), tuščiąją avižą (Avena fatua) žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose kvietrugiuose ir rugiuose. Axial 50 EC patenka į piktžoles per lapus ir veikia kaip acetil-kofermento A karboksilazės inhibitorius. Produktas neturi dirvinio veikimo, todėl turi būti naudojamas ant sudygusių piktžolių. Herbicidas naikina tik vienaskiltes piktžoles ir visiškai nenaikina dviskilčių piktžolių.

Naudojimo rekomendacijos

Žemės ūkio augalaiAugalų vystymosi tarpsnis (BBCH) apdorojimo metu, min – maxDidžiausia naudojimo norma l/ha
 Žieminiai kviečiai, rugiai, miežiai,
kvietrugiai
Krūmijimosi pabaiga – stiebo augimo metu
(BBCH 25 – 32)
Paskutinio lapo pasirodymo metu
(BBCH 37)
0,6
0,9
1,2
Vasariniai miežiai, kviečiaiKrūmijimosi pabaiga – stiebo augimo metu (BBCH 25 – 32)
Paskutinio lapo pasirodymo metu
(BBCH 37)
0,6
0,9
Didžiausias purškimų skaičius naudojant pilną normą – 1

Pastabos

Vandens kiekis: 200-300 l/ha.
Nenaudoti produkto avižose, javuose su varpinių žolių įsėliu. Nenaudoti produkto, jeigu yra pavojus, kad tirpalo dulksna gali patekti ant šalia augančių avižų, daugiamečių svidrių, kukurūzų. Axial 50 EC neturi neigiamos įtakos sėjomainoje po to sėjamiems augalams. Išnykus augalams, kur buvo panaudotas produktas, plotą atsėti galima avižomis, kukurūzais ir kitais kultūriniais augalais tik praėjus 4 savaitėms nuo produkto panaudojimo. Nenaudoti, kai augalai paveikti streso, pažeisti kenkėjų, ligų, šalnų metu, esant dideliems paros temperatūrų skirtumams ir didelei drėgmei. Lietus, 1 valandos laikotarpyje po purškimo, gali sumažinti herbicido efektyvumą. Tirpalas turi būti išpurkštas nedelsiant.

Dėmesio!

Purkšti nerekomenduojama jei:
Nemaišykite Axial 50 EC su fenoksi grupės herbicidais (pvz., MCPA, 2,4 D amino druska, Banvel ir kitais, kurie savo sudėtyje turi veikliąsias medžiagas, priklausančias šiai cheminei grupei). Herbicido Axial 50 EC mišiniai su sulfonilurėjos grupės herbicidais, skirtais naikinti dviskiltes piktžoles, gali sumažinti Axial 50 EC efektyvumą prieš pelinį pašiaušėlį (Alopecurus myosuroides) ir kitas vienaskiltes piktžoles. Axial 50 EC gali būti maišomas su herbicidu Primus. Herbicidų Axial 50 EC ir Primus mišinys 0,6+0,08 l ha-1 naudojamas pavasarį žieminių kviečių krūmijimosi pabaigoje prieš vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Saugos duomenų lapai

Peržiūrėti