2,4-D NUFARM

Herbicidai

Veiklioji medžiaga:
2,4-D rūgštis 600 g/l (50 %) arba 2,4-D dimetilamino druska 720 g/l (60 %)
Produkto forma:
tirpus koncentratas

2,4-D Nufarm yra selektyvus sisteminio veikimo herbicidas skirtas vienmečių ir kai kurių daugiamečių dviskiltčių piktžolių naikinimui žieminiuose kviečiuose, miežiuose, rugiuose ir kvietrugiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose ir avižose.

2,4 D Nufarm, absorbuojamas per lapus, stiebus ir šaknis, patenka į piktžolių ląsteles, kur slopina fotosintezę, nutraukia ląstelių kvėpavimą, trikdo azoto metabolizmą bei kitus svarbius procesus.

 

Naudojimo rekomendacijos

Žemės ūkio augalaiAugalų vystymosi tarpsnis (BBCH) apdorojimo metu, min – maxDidžiausia naudojimo norma l/ha
 
Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai ir kvietrugiai
(BBCH 20-29) krūmijimosi tarpsnyje
(BBCH 30-32) bamblėjimo pradžioje iki antro bamblio susidarymo
0,6 – 0,75
1,0-1,25
 
Vasariniai kviečiai, miežiai ir avižos
(BBCH 20-32) nuo krūmijimosi pradžios iki antro bamblio susidarymo0,6-1,25
Didžiausias purškimų skaičius naudojant pilną normą – 1

Pastabos

Vandens kiekis: 100-300 l/ha.
Norint paruošti tirpalą, reikiamą produkto kiekį supilti į pusiau pripildytą vandeniu purkštuvą (maišyklė turi būti išjungta). Po to, įjungus maišyklę supilti likusį vandenį ir gerai išmaišyti. Purškimo metu maišyklė turi būti įjungta.

Dėmesio!

Purkšti nerekomenduojama jei:
Nepurkšti, jei pasėliai nusilpę dėl nepalankių oro sąlygų.

Žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Stengtis tolygiai nupurkšti visą pasėlio plotą.

Nepurkšti, jei mažiau nei po 6 val. tikimasi lietaus arba oro temperatūra viršija +20°C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Saugos duomenų lapai

Peržiūrėti